Grundbok. Brandfarliga och explosiva varor

av Åke Persson
bok

380 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Enligt lag är du skyldig att vara extra försiktig när du hanterar brandfarliga eller explosiva varor. I den här grundboken får du lära dig hur.

Det finns mycket som kan antändas och därigenom orsaka bränder. Kemiska ämnen som är lättantändliga eller bidrar till snabba brandförlopp kallas brandfarliga, oxiderande eller explosiva. De kan bara hanteras säkert om man förstår deras egenskaper och vidtar rätt motåtgärder.

Boken fokuserar på att redovisa de egenskaper olika ämnen har som utgör en fara. Syftet är att beskriva och uppmärksamma de risker som finns i handhavandet av dessa ämnen.