SBF 2017:1 Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande

bok

265 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

I SBF 502 Regler för utrymningslarm med talat meddelande finns angivet att projektering eller granskning av projektering ska utföras av behörig ingejör respektive anläggarfirma.

I SBF 2018:1 Norm Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande och i SBF 1003 norm Besiktningsfirma finns krav på att minst en anställd ska vara Behörig ingejör utrymningslarm med talat meddelande.

Syften med denna norm SBF 2017:1 är att ange en lämplig miniminivå för den kompetens en BIT (Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande) ska ha.