SBF 2018:1 Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande

bok

265 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

I SBF 502 Regler för utrymningslarm med talat meddelande finns angivet att projektering eller granskning av projektering ska utföras av behörig ingejör respektive anläggarfirma.

Syftet med denna norm SBF 2018:1 är att ange en lämplig kvalitetsnivå på den organisation, personal och verksamhet som en anläggarfirma ska ha. Normen anger minimikrav. Normen anger även anvisningar för certifiering och krav på certifiering.