E-BOK Byggsektorns egenkontroll. Handbok E-bok

av Hans Severinson
E-bok

704 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
704 kr
E-bokhyllan Årsabonnemang på våra e-böcker om Lagar&Regler
3 690 kr / år

Boken Byggsektorns egenkontroll är en praktisk vägledning i egenkontroll för byggbranschens samtliga aktörer. Skriften beskriver vikten av egenkontroll med koppling till aktuella krav i regler, branschdokument och lagar.

Du får olika förslag på hur krav på egenkontroll kan föreskrivas i handlingar samt finna råd om egenkontroll till allt från konsulter, beställare, bygglovshandläggare till besiktningsmän, kontrollansvariga och entreprenörer. Du finner även färdiga mallar och beskrivande exempel på vilket sätt dokumentation kring egenkontroll kan redovisas i praktiken.

Bokens företrädare är verket Trovärdig egenkontroll - en handbok om egenkontroll i byggsektorn från 2009 på initiativ av Energi- och miljötekniska föreningen. Byggsektorns egenkontroll är en uppdaterad och utvecklad version av den.

Eftersom egenkontroll enligt nya plan- och bygglagen behandlas parallellt med andra former av egenkontroll vänder sig den nya upplagan till en bredare målgrupp och nyskriven text har även tillkommit.

Ladda ned kompletterande dokument