E-BOK Fastighetssektorns egenkontroll. Handbok E-bok

av Hans Severinson
E-bok

376 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
376 kr

Boken Fastighetssektorns egenkontroll. Handbok med mallar och checklistor handlar om vilka åtgärden en fastighetsägare ska göra för att uppfylla samhällets krav gällande egenkontroll och nå sina egna mål.

Egenkontroll inom fastighetsförvaltning görs alltid före eftersom egenkontroll ska hjälpa till att förebygga det som kan bli en störning inom verksamheten.
Kontroll och plantering för miljö och hälsa, brandskydd, teknisk drift, energianvändning, köpta tjänster och arbetsmiljö presenteras för skolor, kontor och vårdlokaler samt hyres- och bostadsrätter.

Boken innehåller även ett avsnitt med checklistor och mallar som är anpassade för vanliga organisationsformer för fastighetsförvaltning. Dessa ska vara ett hjälpmedel för att vägleda hur utförandet av egenkontroll kan göras.

Författaren Hans Severinson har en bakgrund som besiktningsman och har stort intresse för frågor gällande ett byggprojekts kvalitetssäkring. Idag jobbar Hans med utbildning och branschuppdrag inom ämnet och har även medverkat i flera publikationer och böcker. Bland annat är han författare till handböckerna Dokumentation i entreprenader (2014) och Byggsektorns egenkontroll (2014).

Ladda ner checklistor samt mallar och exempel som hör till boken