E-BOK Solenergi - praktiska tillämpningar i bebyggelsei. Utg 6 E-bok

av Lars Andrén
E-bok
Provläs boken

617 krexkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Solenergi - praktiska tillämpningar i bebyggelse. Utg 6 Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
617 kr

Solenergi – praktiska tillämpningar i bebyggelse är en unik bok med sin bredd och sitt djup kring solenergi i alla dess former. Boken fokuserar på solvärme och solel där tonvikten läggs på det senaste inom tekniken, systemdesign, energilager och de ekonomiska förutsättningarna.

Med hjälp av nyckeltal och praktiska exempel får läsaren en inblick i solenergins möjligheter. Det finns även avsnitt om grundprinciperna kring solinstrålning, praktiska dimensioneringstips, metoder för lönsamhetsberäkning och praktiska råd och vägledning i samband med upphandling.

I avsnittet om solvärme får läsaren en ingående redovisning kring verkningsgraderoch olika typer av solfångare och dess tekniska uppbyggnad. Även solkretsens olika komponenter, såsom drivpaket, värmeväxlare, olika varianter av värmelager (såväl storskaliga som för villabruk), kombinationsmöjligheter med bränslepannor och värmepumpar förklaras ingående. Fördjupande beskrivningar ges av användningsområdena:
flerbostadshus, småhus, solel, bassänguppvärmning och storskalig solvärmeteknik.