E-BOK Vatten och avlopp. BVL 10. Utg 5 E-bok

av Marko Granroth, Lars Olof Matsson
E-bok

495 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
495 kr
E-bokhyllan Årsabonnemang på våra e-böcker om Lagar&Regler
3 690 kr / år

Boken Vatten och avlopp är den femte versionen av verket och tar hänsyn till och med BBR 25 (BFS 2017:5) som började gälla från den 1 juli 2017. Förändringarna i BBR behandlar främst anpassning till EU-lagstiftning samt krav för att installationerna ska utformas så att man begränsar vattenskador så mycket som möjligt samt minskar risken för spridning av legionella.


Boken innehåller även kommentarer för de övergripande allmänna kraven och principerna för vatten- och avloppsinstallationer som är gemensamma för samtliga avsnitt i BBR. Det gäller till exempel verifiering, projektering och utförande, drift- och underhållsinstruktioner samt regler om produkter och material.
Vatten och avlopp är en del av bokserien Byggvägledning som är en serie handböcker där varje del behandlar ett begränsat fackområde och omfattar delar av BBR tillsammans med kommentarer. Böckerna riktar sig till både erfarna och nya i branschen och ansluter till Boverket byggregler, BBR. Serien ger byggare och projektörer tillgänglighet och konkret information anpassad till samhällets funktionskrav för anläggningar och byggnader.