Vatten och Avlopp. BVL 10. Utg 5

av Marko Granroth, Lars Olof Matsson
bok
Provläs boken

495 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
396 kr
E-bokhyllan Årsabonnemang på våra e-böcker om Lagar&Regler
3 690 kr / år
Litteraturbevakning - VVS & Kyla Prenumerera på ny litteratur inom VVS & Kyla
Litteraturbevakning - Byggregler Prenumerera på ny litteratur inom Byggregler

Den femte utgåvan av Byggvägledning 10 Vatten och avlopp tar hänsyn till och med BBR 25 (BFS 2017:5) som gäller från den 1 juli 2017.

De senaste ändringarna i BBR berör främst anpassning till EU-lagstiftning och av krav på att installationerna ska vara utformade så att vattenskador begränsas och så att riskerna för spridning av legionella reduceras.

I byggvägledningen kommenteras också de övergripande allmänna principer och krav kring vatten- och avloppsinstallationer som är gemensamma för alla avsnitten i BBR, exempelvis regler om material och produkter, projektering och utförande, verifiering samt drift- och underhållsinstruktioner.

Byggvägledning är en serie handböcker som ansluter till Boverkets byggregler
BBR. Varje enskild handbok behandlar ett avgränsat fackområde och
innehåller berörda delar av BBR med kommenterande text.

Byggvägledning ger projektörer och byggare lättillgänglig och konkret
information som anpassats till de funktionskrav som samhället ställer på
byggnader och anläggningar. Serien vänder sig såväl till den erfarne som till
den som är i början av sin yrkesutövning.