Målerihandbok 09. Utgåva 2

av Lars Åke Svensson, Jan Wittström
bok

1 900 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Målerihandbok för upprättande av målningsbeskrivningar vänder sig till alla som i sitt arbete med entreprenadhandlingar skall beskriva målningsbehandlingar och målningssystem.

Avsikten med handboken har varit att skapa en lättöverskådlig och lättfattlig handledning som utan målerisk sakkunskap är fullt användbar inom såväl ny- och ombyggnad som reparation/underhåll.

Denna andra utgåva har uppdaterats primärt avseende på att lösningsmedelsburna färger inomhus har fasats ut. De ändrade definitionerna av rengöringsgraderna 2 och 3 har föranlett justeringar i några fall där rengöringsgrad 3 inte längre är tillräcklig.

Exemplifieringar av målning för brandteknisk ytskiktsklass (B-s1, d=) har införts liksom för våtrumsmålning för klass VA och VT.

Målningskoderna bygger på AMA.s målningkoder.