EBR ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar. ESA-VA:21.1

bok

464 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Skriften är ett hjälpmedel för planering och genomförande av arbeten och åtgärder i och invid vattenvägar, samt på avställd rörlig anläggningsdel, nära rörlig anläggningsdel eller på rörlig anläggningsdel, för att dessa arbeten ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Riskhantering i planering och utförande är en viktig förutsättning för att ett arbete ska utföras på ett säkert sätt. I ESA Vattenvägar tydliggörs vikten av riskhantering.

Anvisningarna är främst avsedda att användas för driftfärdiga anläggningar, vilka överlämnats till utsedd anläggningsansvarig-vattenväg, men kan i tillämpliga delar även användas för anläggningar under ombyggnad och när nya anläggningar tas i drift.