Handbok. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Utg 5

Bok

253 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
Litteraturbevakning - Arbetsmiljö Prenumerera på ny litteratur inom Arbetsmiljö

Handboken utgår från kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och beskriver hur kraven kan omsättas i ett praktiskt arbetsmiljöarbete. Den vänder sig i första hand till dem som har hand om arbetsmiljöfrågor på sin arbetsplats, till exempel chefer, skyddsombud, HR och ledamöter i arbetsmiljökommittéer.

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall kan förebyggas och arbetsmiljön bli tillfredsställande. Systematiskt arbetsmiljöarbete är en form av kvalitetsarbete för att åstadkomma en bra verksamhetsmiljö.