AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar

bok

112 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om användning och kontroll av trycksatta anordningar. Syftet med föreskrifterna är att förebygga ohälsa och olycksfall vid viss använding av trycksatta anordningar genom att precisera och komplettera Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning.