Arbetarskyddsregler för byggsektorn 2024

Arbetarskyddsregler för byggsektorn 2024

Bok
Provläs boken

1 149 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-BOK Arbetarskyddsregler för byggsektorn 2024 Titeln finns även tillgänglig som E-bok
1 149 kr
E-bokhyllan Lagar & Regler Årsabonnemang på våra e-böcker om Lagar&Regler
3 890 kr / år

Syftet med boken är att underlätta för dem som är verksamma inom byggsektorn att hålla sig informerade om aktuella regler inom arbetsmiljöområdet. Projektörens ställningstagande vid val av material och projekteringen i övrigt påverkar i stor utsträckning möjligheterna till en god arbetsmiljö på byggplatsen. Det ansvar för arbetsmiljön som byggherrar och övriga som medverkar vid projekteringen har, är också fastlagt i arbetsmiljölagen (3 kap 6–7 §§) samt i AFS 1999:3 §§ 4–18 och AFS 2012:2 § 2. Det är därför väsentligt att inte bara byggplatsens folk har tillgång till dessa regler utan även byggherrar, arkitekter, konstruktörer och andra projektörer.

Författningstexterna i handboken är hämtade ur Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets författningssamling samt ur lagtexter och är aktuella per den 1 januari 2024. Utkomna författningar som träder i kraft senare har också tagits med. Texterna i handboken återges oavkortade, men är redigerade för att underlätta för läsaren. Ändringar i föreskrifter har förts in på rätt ställe och kommentarer följer direkt efter respektive paragraf. Därmed besparas läsaren arbetet att själv sammanställa materialet till aktuella regler.

Denna årliga bok återger föreskrifter från Arbetsmiljöverket och lagar om arbetsmiljön som är viktiga att ha tillgängliga på byggarbetsplatsen. Arkitekter och projektörer behöver också ta del av bokens innehåll.

Texterna är exakt återgivna med ändringar och kommentarer inredigerade. Alla texter är giltiga per den 1 januari 2024, men boken innehåller också utkomna författningar som träder i kraft senare.