Väsentliga regler kring markanvändning. Utg 4

Väsentliga regler kring markanvändning. Utg 4

av Olle Nordberg
Bok

205 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Boken ger en översikt över de regler i miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, anläggningslagen, väglagen och kulturmiljölagen som kan bli aktuella vid exploatering och som byggingenjörer, fastighetsförvaltare, projektörer, fastighetsutvecklare, VA-ingenjörer, fastighetsmäklare och ingenjörer i lantmäteri, väg och vatten eller samhällsbyggnad behöver känna till.