Byggkonstruktörens redovisning av uppdrag – rekommendationer i ny utgåva

För såväl privata som offentliga beställare är skriften Byggkonstruktörens uppdrag ett hjälpmedel som underlättar bestämningen av konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid upphandling av byggkonstruktörstjänster.

Skriften blir en del av kontraktshandlingen när den förtecknats i kontraktet. Eftersom varje uppdrag är unikt, är det av stor vikt att innehållet på alla sidor värderas och ges det innehåll som är specifikt för respektive uppdrag.

Interaktiv pdf

Skriften finns också som e-bok (pdf). Pdf:en är interaktiv och du kan fylla i, kommentera, med mera direkt i filen. Det är en användarvänlig pdf som du praktiskt kan använda i ditt arbete.

Med appen Adobe Acrobat Reader kan du fylla i, signera, kommentera och lagra pdf-filer i mobil eller på surfplatta. Appen finns både för iPhone/iPad och Android

Utgåva 2 av Byggkonstruktörens uppdrag har tagits fram av branschorganisationen Innovationsföretagen (f.d. STD-företagen) och Svensk Byggtjänst i samarbete med Anna Nilhav, John Möller och Charlotte Rissler, Sweco Structures.

FAKTA

Författare: Charlotte Rissler
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 21
Format: A4
Häftad broschyr, svartvit, dekorfärg

MyNewsdesk