AMA / AMA EL / AMA EL

AMA EL 22

AMA EL 22 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på objektet. AMA EL 22 är en revidering av AMA EL 19 som uppdaterats mot aktuella utgåvor av standard och lit...

Läs mer
bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK AMA EL 22

AMA EL 22 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på objektet. AMA EL 22 är en revidering av AMA EL 19 som uppdaterats mot aktuella utgåvor av standard och lit...

Läs mer
E-bok

3 690 kr

E-bok
E-BOK AMA EL 19

AMA EL 19 fungerar som underlag och referens vid upprättandet av tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten samt vid utförandet på arbetsplatsen. AMA EL 19 är en uppdatering av AMA EL 16 och finns som både e-bok och tryckt version. AMA EL 19 innehålle...

Läs mer
E-bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK AMA EL 16

AMA EL 16 fungerar som underlag och referens vid upprättandet av tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten samt vid utförandet på arbetsplatsen. AMA EL 16 är en uppdatering av AMA EL 12 och finns som både e-bok och tryckt version. AMA EL 16 innehålle...

Läs mer
E-bok

3 790 kr

AMA EL 16

AMA EL 16 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA EL 16 är en revidering av AMA EL 12. Några nyheter i AMA EL 16: Innehållet är uppdatera...

Läs mer
bok

3 790 kr

AMA EL 19

AMA EL 19 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA EL 19 är en revidering av AMA EL 16. Några nyheter i AMA EL 19: Ny kodstruktur för kapi...

Läs mer
bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK AMA EL 09

Referensverket ”AMA EL 09” används vid utformandet av beskrivningar och utförande av avtalade elektriska arbeten. ”AMA EL 09” är en uppdatering av EL AMA 98. Uppdateringen innehåller alla de ändringar som tidigare presenterats i AMA-nytt. Koder och rubriker har re...

Läs mer
E-bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK AMA EL 12. Allmän material- och arbetsbesk...

AMA EL är ett referensverk att använda vid upprättande av beskrivning och vid utförande av elektriska arbeten. AMA EL ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA EL 12 är en revidering av AMA EL 09. Några viktiga nyheter i AMA EL 12: - Nytt avsnitt om detektering a...

Läs mer
E-bok

3 790 kr