Handbok i kontroll före idrifttagning

av EUU
bok

385 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
Litteraturbevakning - Elföreskrifter Prenumerera på ny litteratur inom Elföreskrifter

Att kontrollera en elanläggning är enligt vår svenska lagstiftning ett krav. Handboken ger ledning vid kontroll av elinstallationer. Handboken kan användas vid gymnasieskolans el- och energiprogram samt av elektriker med uppgift att utföra hela eller delar av kontrollen.

Handboken baseras på föreskrifterna ELSÄK-FS 2006:1 och ELSÄK-FS 2008:1 samt Elinstallationsreglerna SS 436 40 00.
Utgåva 3.