Kontroll av elinstallationer

SEK Tekniklitteratur 1

av Örjan Borgström
Bok

429 krexkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

SEK Tekniklitteratur 1 – Kontroll av elinstallationer är framtagen för att underlätta tillämpningen av regler för kontroll av elinstallationer för lågspänning, såväl innan de tas i drift som under deras livslängd, enligt del 6 i svensk standard SS 436 40 00, Elinstallationsreglerna.

I Elsäkerhetslagen beskrivs starkströmsanläggningar, vilka definieras som anläggningar vars spänning, strömstyrka eller frekvens kan vara farliga för personer eller egendom. Dessutom används även begreppen elektriska anläggningar, elanläggningar och svagströmsanläggningar – alltså anläggningar vars spänning, strömstyrka inte per definition behöver vara farliga för personer eller egendom. Starkströmsanläggningar är därmed en teoretisk delmängd av det vi i svensk standard benämner elinstallationer.

En elektrisk anläggning är enligt förarbetena till lagen stationär och av icke obetydlig omfattning. Säkerhetskraven gäller dock elektricitet i allmänhet då elsäkerhetslagen definierar elektrisk utrustning (som vanligen benämns elmateriel inom standardiseringen) och anger säkerhetskrav för denna.

Elinstallationer enligt svensk standard har ingen begränsning i form av eventuell farlighetsgrad hos spänningen, strömstyrkan eller frekvensen. Inte heller anges att den behöver vara stationär. Även ansluten elmateriel ingår i elinstallationen som inte heller behöver vara stationär.

Gemensamt för dessa system, materiel och anordningar enligt ovan är att de behöver kontrolleras, såväl när de ska tas i drift som under den tid de är under användning.