ama_el_12_650_6361621

E-BOK AMA EL 12. Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten

E-bok (epub, pdf)

Pris: 2 710 kr + moms

Snabb leverans

AMA EL är ett referensverk att använda vid upprättande av beskrivning och vid utförande av elektriska arbeten. AMA EL ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA EL 12 är en revidering av AMA EL 09.

Några viktiga nyheter i AMA EL 12:

- Nytt avsnitt om detektering av föremål
- Ny kod och rubrik gällande interkommunikation i hissinstallationer
- Förändrade krav på utrymmen för högspänningsutrustning
- Nytt avsnitt om diverse transportsystem
- Uppdatering av hänvisningar till standarder och andra dokument
- Nya texter som kan användas vid järnvägsprojekt


Du kommer väl ihåg att köpa RA EL 12 också?


Art nummer: 7776163

ISBN: 9789173335843

Kategori: Program, projektering, beskrivning