ABA 99. Allmänna bestämmelser för leverans av industriella anläggningar. Kontraktspaket

bok

593 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

ABA 99 – Allmänna bestämmelser för leverans av industriella anläggningar – är avsedda för större produktionsanläggningar avseende t ex varor eller energi. Även icke-producerande anläggningar, såsom olika typer av reningsanläggningar inom VVS-området, räknas dit.

Bestämmelserna ska användas då leverantörens åtagande avser leverans, montage hos kund samt avlämnande av driftklar anläggning. Det avgörande är om anläggningen ska prestera något, det vill säga att funktionen står i fokus för leverantörens åtagande.

ABA 99 ersätter den tidigare utgåvan, ABA 78, och förändringarna avser främst regler kring montage, provning och kontroll.

I detta kontraktspaket ingår:

Information om ABA 99
Kontraktsbilaga (gröna häftet)
Kontraktsformulär
Krysslista
Kontraktsbilaga för Försäkringsvillkor med beskrivning av Minimiomfattning för försäkring enligt ABA 99
USB (med mall för Kontraktsformulär, Krysslista och Försäkringsformulär)

Kontraktsbilagan (gröna häftet) kan även köpas separat.