Jordkokboken ger bra hjälp när växtbäddar ska projekteras

AMA Anläggning innehåller vissa ”standardlösningar”, såsom A-jord och B-jord, som ger bra hjälp och en trygghet i sammanhanget. Men hur gör man om man behöver skapa växtbäddar för växter som kräver något annat?

Jordkokboken, utgåva 2, är en praktisk handbok som ger vägledning i hur man på ett kreativt och reflekterat sätt skapar unika och hållbara växtbäddar samt hur man på ett tydligt och för entreprenören lättförståeligt sätt beskriver detta i en teknisk beskrivning i anslutning till AMA. Boken innehåller även en receptsamling med konkreta exempel på hur man skapar växtbäddar för några olika växtkategorier med särskilda ståndortskrav som ligger utanför eller endast delvis inom de ramar som AMA anger.

Jordkokboken ger kunskap i ämnet växtbäddsprojektering, ingjuter mod och självförtroende att inte bara välja standardjordar. Boken propagerar också för mer miljömässigt och ekonomiskt hållbara växtbäddslösningar.

Boken vänder sig till landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer samt andra yrkeskategorier som arbetar med markprojektering i någon form. Den är avsedd såväl för yrkesverksamma som för studerande inom dessa yrkeskategorier.

Denna andra utgåva av Jordkokboken är anpassad till AMA Anläggning 17. Dessutom har tillkommit några nya recept som ger stöd i att projektera regnbäddar och skelettjordar.

BOKFAKTA

Författare: Anders Folkesson
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 88
Hårdband, illustrationer i färg

MyNewsdesk