Juridiskt ansvar för tekniska konsulter – ny bok

För tekniska konsulters juridiska ansvar saknas generella lagar. Ansvaret är emellertid i princip likvärdigt med många andra yrkesgrupper som sysslar med rådgivning och information. En redogörelse för tekniska konsulters ansvar kräver därför en jämförelse med andra yrkesutövares ansvar.

Med stöd av den juridiska litteraturen och ett hundratal svenska och nordiska rättsfall och andra avgöranden, varav ett flertal är nytillkomna, beskriver innehållet i boken Konsultansvar, utgåva 3 metodisk genomgång av:

 • De rättsliga förutsättningarna för konsultansvaret.
 • Vem som ansvarar för uppdragets närmare innehåll.
 • Myndigheters ansvar.
 • Vad som är god yrkessed.
 • Konsultens ansvar mot annan än kontraktspart.
 • Konsultens möjligheter att begränsa sitt ansvar.
 • Påföljder vid fel i uppdraget, särskilt hur skadestånd ska beräknas.
 • Reklamation, preskription och tvistlösning.
 • Denna tredje utgåva är uppdaterad med hänsyn till utvecklingen i rättspraxis och litteratur. Även en större omarbetning av avsnittet om skadeståndets beräkning har gjorts.

  Boken vänder sig till den som kommer i kontakt med frågor om konsultansvar i sin yrkesverksamhet, men den är skriven så även andra kan tillgodogöra sig innehållet. Den är pedagogiskt upplagd och har korta sammanfattningar.


  Om författarna:
  Författare är advokaten Jan Elfström och teknologie licentiaten Lars Erik Ashton, vilka har en omfattande erfarenhet av frågor som rör konsultansvar.

  FAKTA
  Författare: Jan Elfström och Lars Erik Ashton
  Förlag: AB Svensk Byggtjänst
  Antal sidor: 260
  Format: 169 x 239 mm
  Mjukband, svartvit

  MyNewsdesk