byggteknik_a_400_19_ebr_6014065

EBR Metoder vid byte av elmätare. A 400:19

I lager

Pris: 265 kr + moms

Snabb leverans

Dokumentet ”Metoder vid byte av elmätare” beskriver hur byte av elmätare kategori 1, direktmätt anläggning upp till och med 63 A, ska utföras under normala förutsättningar.

Om en anläggning har fel eller brister som kan utgöra en omedelbar fara för mätarmontören eller om olovlig energiavledning upptäcks ska arbetet avbrytas, dokumenteras och kontakt tas med elnätsföretaget.


Art nummer: 6014065

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Energiföretagen Sverige - Swedenergy AB

Antal sidor: 18

Kategori: Installationer