Strukturmekanik. Modellering och analys av ramar och fackverk

Strukturmekanik. Modellering och analys av ramar och fackverk

Författare: Dahlblom Ola, Olsson Karl-Göran

Tryckt bok, I lager

Pris: 512 kr + moms

Snabb leverans

”Strukturmekanik” är en läroboken i strukturmekanik som baseras på finita elementmetodens metodik. Förståelsen för strukturmekaniska grundelement, fjädrar, stänger, balkar och fundament, byggs successivt upp i en, två och tre dimensioner. Med hjälp av dessa element visas hur komplexa bärande konstruktioner kan modelleras och analyseras.

Strukturmekanik är den del av fysiken som beskriver hur olika material, som formats och sammanfogats till strukturer, bär sina laster. Kunskapen om dessa strukturers verkningssätt kan användas i en skapande process där hållbara och effektiva, funktionella och uttrycksfulla byggnadsverk utformas.

Metoder för såväl linjär som geometriskt och materiellt ickelinjär analys presenteras. För att synliggöra den beskrivna metodikens generalitet finns ett kort avsnitt som tar upp andra områden inom tillämpad mekanik som värmeledning och elektrisk strömning.

Läroboken stödjer tre centrala lärandemål:

- Kunskap i grundläggande strukturmekanisk teori.
- Färdighet i att modellera och analysera strukturer.
- Förmåga att i en designprocess värdera och effektivisera föreslagna konstruktions utformningar.


Författare: Dahlblom Ola, Olsson Karl-Göran

Art nummer: 6108183

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144107868

Antal sidor: 354

Kategori: Konstruktion och stomme

Fler titlar av samma författare