Verifiering av geoteknisk bärförmåga för pålar enligt Eurokod

Verifiering av geoteknisk bärförmåga för pålar enligt Eurokod. Praktiska råd och rekommendationer vid projektering och kontroll. Rapport 106

I lager

Pris: 350 kr + moms

Snabb leverans

Denna Rapport 106, “Verifiering av geoteknisk bärförmåga för pålar enligt Eurokod” ger en överblick av metoder för verifiering av pålars geotekniska bärförmåga. Här ges regler och rekommendationer för dimensionering av pålars geotekniska som sammanfaller med de krav som ställs i Eurokod.

Vid införandet av Eurokod i Sverige förändrades dimensionering och verifiering av den geotekniska bärförmågan. Dels när det gäller säkerhetsfaktorer som ska appliceras på uppmätta stötvågsmätta värden och del i hur Eurokod ser på provning respektive produktionskontroll. Dessutom har Boverket och Trafikverket gjort olika bedömningar när det gäller vissa partialkoefficienter.

Eftersom regelverket är nytt har olika tolkningar av olika delar uppstått och informationen är utspridd på flera dokument vilket gör det svåröverskådligt. På grund av detta och på uppmaningar av branschen har Pålkommissionen gett ut dessa sammanställda rekommendationer för att ge branschen en gemensam plattform


Art nummer: 6701010

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Pålkommissionen

Antal sidor: 76

Kategori: Grundläggning