limtrahandbok_del4_6056025

Limträhandbok. Del 4

Tryckt bok, I lager

Pris: 158 kr + moms

Snabb leverans

Limträ är ett konstruktionsmaterial som är lätt att hantera och det tar vid då konstruktionsvirke inte räcker till hållfasthets- eller storleksmässigt samt då man vill uppnå en mera formstabil konstruktion.

Boken riktar sig i första hand till projektörer, konstruktörer, entreprenörer och montörer. Den tar bland annat upp inköp och upphandling, transport och lossning, väderskydd och bearbetning, samt temporär stagning, beslag och avsyning. Limträhandbok Del 4 omfattar 76 sidor och är i A4-format.


Art nummer: 6056025

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Skogsindustrierna

ISBN: 9789198360127

Antal sidor: 74

Kategori: Träbyggnad