ama_el_19_6361641

AMA EL 19

Tryckt bok, I lager

Pris: 3 390 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 2 710 kr + moms

Snabb leverans

AMA EL 19 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA EL 19 är en revidering av AMA EL 16.

Några nyheter i AMA EL 19:

  • Ny kodstruktur för kapitlet om märkning, kontroll och dokumentation.
  • Krav på digitala leveranser av teknisk dokumentation.
  • Texterna är uppdaterade mot relevanta utgåvor av standard och litteratur, där så är möjligt är hänvisningarna preciserade till del, avsnitt, tabeller eller liknande.
  • Begrepp inom tele är anpassade till SS 4551201 utgåva 6, Dokumentation av teletekniska anläggningar.
  • Nya hänvisningar till standardserien SS-EN 54 i brandlarmsavsnitten.
  • Utökad kodstruktur för schaktdörrar i hissystem.


Du kommer väl ihåg att även beställa Råd och Anvisningar, RA EL 19  och nya MER EL 19

AMA EL 19 finns också som online-tjänst


Tryckta bokens artikel nr: 6361641

E-bokens artikel nr: 7776167

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173339513

E-bokens ISBN: 9789173339667

Antal sidor: 404

Kategori: Program, projektering, beskrivning