construction_management_6499101

Construction Management

Författare: Björklund Nicklas, Henriksson Richard

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 684 kr + moms

Snabb leverans

Idén att med hjälp av en extern konsult dela upp ett större projekt i mindre delentreprenader, Construction Management, är inte ett nytt koncept. Boken ger läsaren en övergripande beskrivning av vad genomförandeformen Construction Management (CM) innebär och hur den fungerar i praktiken, styrkor och möjligheter respektive svagheter och risker.

AB 04, ABT 06 och ABK 09 ingår som bilagor i boken.

Boken ingår i Paket Beställaren/ByggherrenBoken ingår i Paket Beställaren/Byggherren


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Entreprenadjuridik


Författare: Björklund Nicklas, Henriksson Richard

Art nummer: 6499101

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Svensk Byggtjänst

ISBN: 9789173337953

Antal sidor: 216

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik