Miljöanpassad projektering. Råd för att kretsloppsanpassa byggnads- och anläggningsprojekt

bok

240 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Ett verktyg för att i tidiga projektskeden kunna begränsa framtida miljöproblem i byggnader och anläggningar. Innehåller råd om hur miljöstyrningen kan ske, vad miljöprogram och miljöplan bör omfatta samt checklistor för arkitekt, byggkonstruktöt, vvs-konsult, elkonsult och mark/geokonsult.