Anders Folkesson

Landskapsarkitekt Anders Folkesson

Landskapsarkitekt LAR/MSA sedan 1992, dessförinnan även studier i bl a konstvetenskap.

Jag har drivit egen verksamhet sedan tidigt 90-tal och var med och grundade landskapsarkitektfirman Mellanrum, där jag var VD fram till 2012.

Har omfattande erfarenhet av gestaltnings-, projekterings- som planeringsuppdrag. Specialkompens inom områdena öppen dagvattenhantering, vegetationsbyggnad, landskapsanalys och vindkraftplanering.

Har författat en rad handböcker, artiklar/essäer, utredningar, faktablad etc med anknytning till landskap och trädgård.

Mycket stort trädgårdsintresse och växtkunnande.

Jag är för närvarande anställd vid Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp, där jag ansvarar för kurser i markprojektering, växtkomposition och materialkunskap samt medverkar i olika forskningsprojekt. 

Titlar av samma författare