Connie Box

connie-box

Connie Box är ingenjörsgeolog och specialist på radon med nästan 40 års erfarenhet av radonmätningar, undersökningar och åtgärder.

Han har arbetat som projektledare och uppdragsansvarig med varierande uppdrag inom miljöområdet. Uppdragen omfattar bl.a. grundvattenutredningar, täktplaner, tillståndsärenden, MKB, kontrollprogram samt undersökningar, projektledning och åtgärder vid radonproblem.


Titlar av samma författare