E-BOK AMA Anläggning 07. Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten E-bok

E-bok

2 790 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator

"AMA Anläggning 07" är ett referensverk som används vid upprättande av tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten.

Stora förändringar har skett inom väg- och brobyggnad. Vägverkets och Banverkets aktuella utförandekrav har beaktats och arbetats in. Avsnittet om grönytor har utvecklats och inmätning och utsättning finns nu under ett nytt avsnitt eftersom tekniken för detta utvecklats mycket. Även nya principritningar har införts.

OBS!
Denna E-BOk finns endast i PDF-format.