E-BOK AMA Anläggning 10. Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten E-bok

E-bok

2 790 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator

"AMA Anläggning 10" är ett referensverk som används vid upprättande av tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. Trafikverkets aktuella utförandekrav har beaktats och samordnats. Avsnittet om grönytor har uppdaterats och utvecklats. Hänvisningar till nya och förändrade standarder har genomförts. "AMA Anläggning 10" är en revidering av "AMA Anläggning 07".


Denna E-BOk finns i PDF-format och E-PUB-format
(för iPad och Android m m).
(Valet av format görs efter köp, vid nedladdning.)