handbok_i_kontroll_fore_idrifttagning_6002020

Handbok i Kontroll före idrifttagning

Författare: EUU

I lager

Pris: 385 kr + moms

Snabb leverans

Att kontrollera en elanläggning är enligt vår svenska lagstiftning ett krav. Handboken ger ledning vid kontroll av elinstallationer. Handboken kan användas vid gymnasieskolans el- och energiprogram samt av elektriker med uppgift att utföra hela eller delar av kontrollen.

Handboken baseras på föreskrifterna ELSÄK-FS 2006:1 och ELSÄK-FS 2008:1 samt svensk standard 436 40 00 utgåva 3.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Författare: EUU

Art nummer: 6002020

Utgivningsår: 2017

Utgivare: IN Förlag

Antal sidor: 70

Kategori: Installationer