ljud_buller_vibrationer_6254002

Ljud, buller & vibrationer

Författare: Andersson Johnny

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 650 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 520 kr + moms

Snabb leverans

För att störande buller ska kunna undvikas fordras att man förstår hur ljud beter sig och hur man i förväg kan bedöma, och kanske beräkna, ljudalstring, spridning och dämpning. 

Det är också viktigt att veta vad man måste göra - inte bara vad man bör göra. Flera myndigheter ställer ljudkrav - Boverket, Arbetsmiljöverket, Folkhälsoinstitutet och Naturvårdsverket. 

Boken riktar sig till de som kommer i kontakt med bullerproblem som i enklare fall kan lösas med sunt förnuft och tillämpning av elementära kunskaper. I svårare fall ska man ta hjälp av sakkunniga.


Författare: Andersson Johnny

Tryckta bokens artikel nr: 6254002

E-bokens artikel nr: 7772541

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173338356

E-bokens ISBN: 9789173338462

Antal sidor: 395

Kategori: Ljud

Fler titlar av samma författare