Nina Ryd

Nina Ryd, biträdande professor i arkitektur vid Chalmers.

Nina Ryd, bitr. professor i arkitektur, verksam vid Chalmers tekniska högskola. Nina har mångårig praktisk såväl som forsknings- och undervisningserfarenhet av lokalplanering, programarbete och byggherrerollen. 

Titlar av samma författare