Praktisk vägledning i egenkontroll för fastighetssektorn

Kravet på fastighetsägare att systematiskt planera och kontrollera sin verksamhet har vuxit sig allt starkare de senaste åren. Orsaken är ändringar i regelverken, men också ett gradvis ändrat synsätt i samhället. ”Att göra egenkontrollen till ett effektivt verktyg för bättre kvalitet, lönsamhet och kundrelation är värt varje ansträngning”, menar Hans Severinson, författare till den nyutkomna boken Fastighetssektorns egenkontroll.

Handboken Fastighetssektorns egenkontroll är den första i sitt slag och ger en heltäckande bild över vilka åtgärder en fastighetsägare behöver tänka på för att uppfylla samhällets krav på egenkontroll och infria de egna målen. Planering och kontroll kring områden som bland annat brandskydd, miljö och hälsa, arbetsmiljö, teknisk drift, underhåll, energianvändning, köpta tjänster och socialt ansvar redovisas för såväl hyres- och bostadsrätter som för kontor, skolor och vårdlokaler. Ett omfattande avsnitt med mallar och checklistor, som alla är anpassade till de vanligaste organisationsformerna för fastighetsförvaltning, ger god vägledning om hur arbetet med egenkontroll kan genomföras i praktiken.

Om författaren

Hans Severinson har lång erfarenhet som besiktningsman och är mycket engagerad i frågor kring bygg- och fastighetssektorns kvalitetssäkring. Nu arbetar han med branschuppdrag och utbildning. Han har tidigare författat handböckerna Byggsektorns egenkontroll (2014) och Dokumentation i entreprenader (2014).

MyNewsdesk