AMA Anläggning

AMA Anläggning

motiv_mer_650_6361801

Motiv MER

Motiv MER är riktad till alla som arbetar med MER Mät- och ersättningsregler som verktyg. Reglerna i MER är relativt kortfattande och inte så "berättande" men här får du mera kött på benen...

Pris: 2 430 kr + moms

AMA Anläggning 13. Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten

AMA Anläggning 13

AMA Anläggning är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av anläggningsarbeten. ”AMA Anläggning 13” är en revidering av AMA Anläggning 10. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år...

Pris: 3 170 kr + moms

ra_anlaggning_13_6361218

RA Anläggning 13

RA Anläggning innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar beskrivningar för anläggningsarbeten. RA Anläggning utges i nya versioner vart tredje år. "RA Anläggning 13" är en revidering av RA Anläggning 10...

Pris: 3 170 kr + moms

mer_anlaggning_13_650_6361219

MER Anläggning 13

"MER Anläggning 13" innehåller Mät- och Ersättningsregler för anläggningsarbeten och har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA och RA Anläggning 13...

Pris: 3 170 kr + moms

AMA Anläggning 10.

E-BOK AMA Anläggning 10

"AMA Anläggning 10" är ett referensverk som används vid upprättande av tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. Trafikverkets aktuella utförandekrav har beaktats och samordnats. Avsnittet om grönytor har uppdaterats och utvecklats...

Pris: 2 535 kr + moms

ra_anlaggning_10_650_6361215

RA Anläggning 10

Råd och Anvisningar till AMA Anläggning 10 innehåller anvisningar om vad som behöver anges i teknisk beskrivning, som ansluter till "AMA Anläggning 10", för att aktuellt förfrågningsunderlag ska bli kalkylerbart...

Pris: 3 170 kr + moms

mer_anlaggning_10_650_6361216

MER Anläggning 10

"MER Anläggning 10 " innehåller Mät- och ersättningsregler för anläggningsarbeten och har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA och RA Anläggning 10...

Pris: 3 170 kr + moms

AMA Anläggning 07. Allmän materiaL- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten. E-bok i pdf-format.

E-BOK AMA Anläggning 07

"AMA Anläggning 07" är ett referensverk som används vid upprättande av tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. Stora förändringar har skett inom väg- och brobyggnad...

Pris: 2 535 kr + moms

ra_anlaggning_07_650_6361212

RA Anläggning 07

Råd och Anvisningar till AMA Anläggning 07 innehåller anvisningar om vad som behöver anges i teknisk beskrivning, som ansluter till AMA Anläggning 07, för att denna ska bli kalkylerbar...

Pris: 3 170 kr + moms

mer_anlaggning_07_650_6361213

MER Anläggning 07

"MER Anläggning 07 " innehåller Mät- och ersättningsregler för anläggningsarbeten och har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Anläggning 07. Tillämpningsanvisningarna för MER Anläggning 07 har förtydligats och vissa mät- och ersättningsreg...

Pris: 3 170 kr + moms