bostad_bostadsarkitektur_och_stadsbyggnad_6039661

BoStad. Bostadsarkitektur och stadsbyggnad

Tryckt bok, I lager

Pris: 283 kr + moms

Snabb leverans

BoStad sträcker sig över en för svenskt bostadsbyggande omvälvande tidsepok. Från 1970-talets avslut och reaktion mot miljonprogrammets bostadsbyggande, vidare till 1980-talets postmodernism, via 1990-talets krisår, fram till dagens situation med bostadsbrist och oförmåga att bygga med kvalitet och planera i långa perspektiv.

BoStad är en bok som med konkreta exempel visar hur kvalitet, närvaro och kunskap formar bra bostäder och livskraftiga städer. Boken innehåller ett rikt bildmaterial till varje exempel.


Art nummer: 6039661

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Arkitektur Media

ISBN: 9789198385564

Antal sidor: 263

Kategori: Arkitektur