bygga_vackert_6020478

Bygga vackert. Utg 2

Tryckt bok, I lager

Pris: 375 kr + moms

Snabb leverans

I denna skrift ges exempel på ett antal projekt genomförda i svenska kommuner som visar att god arkitektur inte behöver kosta och att en medveten satsning på byggd kvalitet kan ge långsiktiga mervärden.

Skriften publicerades 2016 och uppdaterades i juni 2019. I den nya versionen har stycket om Estetiska värden och arkitektonisk kvalitet – vad menas med det? i kapitel 2 Vision och mål och stycket om LOU i kapitel 3 Program och planprocess uppdaterats och arbetats om. Två nya exempel med förskolor i Västerås stad och den regionala Skandionkliniken i Uppsala har lagts till under kapitel 6 Goda exempel.


Art nummer: 6020478

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175857862

Antal sidor: 87

Kategori: Arkitektur