Satsa på hållbar stadsutveckling - ny bok

Den nya boken Hållbart såklart! ger en teoretisk bakgrund till vad hållbar stadsdelsutveckling är. Metoder och konkreta exempel på hållbarhetssatsningar gjorda av olika fastighetsägare runtom i Sverige beskrivs och frågan om hur hållbar stadsdelstutveckling kan vara lönsamt utan att bidra till en oönskad gentrifiering diskuteras.

I boken presenteras hur de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet hänger samman, och inte minst möjligheter att förena dem. Det finns mycket som går att påverka på stadsdels- eller fastighetsnivå, exempelvis tekniska energieffektiviseringsåtgärder eller införande av källsortering/matavfallsåtervinning. Systemlösningar som lådcykelpooler och odlingslotter kan också vara effektivt. Intervjuer med flera namnkunniga experter inom förvaltning, odling och social hållbarhet ger ett brett perspektiv på frågan.

Boken vänder sig till fastighetsskötare, hållbarhetschefer eller styrelseledamöter i en bostadsrättsförening och även till kommunala tjänstemän – och till de som vill lära sig mer om hur man kan arbeta för hållbarhet i stadsdelen och i bostadsområdet.

Om författaren
Susanna Elfors har doktorerat i bebyggelseanalys på KTH och har forskat om digitalisering och grannskapsutveckling. Hon har också arbetat som energi- och miljökonsult, politisk sekreterare och handläggare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag inom hållbar stadsdelsutveckling och har arbetat med flera stora stadsdelsutvecklingsprojekt tillsammans med olika fastighetsägare.

FAKTA
Författare: Susanna Elfors
Omslag, form och layout: Anki Björklund
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 227
Mjukband med flikar, fyrfärg, illustrerad

MyNewsdesk