Kalkens hemligheter

av Krister Berggren
bok

288 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Kalk är ingen entydigt begrepp utan används om olika kemiska föreningar som innehåller kalcium. Idag används en mycket begränsad del av den totala kalkproduktionen inom byggnadsindustrin.

Den här boken har dock som utgångspunkt att klargöra användningen i byggsammanhang som historiskt varit dominerande användningen av kalk. Boken innehåller en historisk och en teknisk del. I den tekniska delen redogörs ingående för olika sorters kalk och kalkbruk.