Bygga stad eller bara stadsmässigt?

Författare: Wikforss Örjan

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 275 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 220 kr + moms

Snabb leverans

2010-talet var ett årtionde då stadsplaneringen i Sverige förändrades i grunden. Enkla recept som att bygga tätt och högt vann gehör. Den erfarenhetsbaserade kunskapen städades bort under paroller som effektivisering, avreglering och marknadsanpassning.

Balansen mellan allmänna och enskilda intressen kom inte bara att rubbas, tyngdpunkten förflyttades till förfång för det allmänna. Öppna platser, torg, parker och skolgårdar, ja allt som inte redan var bebyggt blev nu öppet mål för exploatering.
I den villervalla som uppstod lämnades de stora frågorna om livet i staden åt sitt öde medan bostadsbyggandet nådde rekordnivåer.

Under den här tioårsperioden skrev Örjan Wikforss korta texter allteftersom i sin blogg Kort sagt. Utgångspunkten är en övertygelse om rummets betydelse för människan och glädjen över att dela en vacker och väl fungerande omgivning med andra människor.

Författaren är arkitekt, tekn dr och professor i projektkommunikation. Han har forskat och undervisat på KTH, Chalmers och SLU. Han har också lång erfarenhet som praktiserande arkitekt i Uppsala. Idag verksam som skribent, föreläsare och styrelseledamot.


Författare: Wikforss Örjan

Tryckta bokens artikel nr: 6234011

E-bokens artikel nr: 7772342

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173339865

E-bokens ISBN: 9789173339926

Antal sidor: 118

Kategori: Arkitektur