Vägledning brandskydd förskolor

Vägledning till skäligt brandskydd i förskolor

Tryckt bok, I lager

Pris: 428 kr + moms

Snabb leverans

”Vägledning till skäligt brandskydd i förskolor” beskriver både tekniskt och organisatoriskt brandskydd. Det som beskrivs är Brandskyddsföreningens tolkning som stödjer sig på lagstiftning, andra publikationer, redovisade rättsfall, författarnas erfarenheter och synpunkter från remissinstanser. Det utesluter dock inte att det finns andra tolkningar.

Förskolor är hårt drabbade av bränder och de allra flesta har startats med uppsåt. Lagen om skydd mot olyckor säger att ägare och nyttjare av en byggnad ska ha ett brandskydd i skälig omfattning. Många tycker att det är svårt att avgöra vad som menas med skälig omfattning.

I den här vägledningen beskrivs vad Brandskyddsföreningen anser vara en miniminivå på brandskyddet.

Skriften ingår en serie publikationer om skäligt brandskydd i olika verksamheter, framtagen av Brandskyddsföreningen med anledning av efterfrågan om tydligare riktlinjer om lägsta brandsäkerhetsnivå.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Brandsäkerhet


Art nummer: 6537138

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

ISBN: 9789171444110

Antal sidor: 26

Kategori: Brand