6549100_large_enova

Skrivregler för svenska och engelska. TNC 100

Tryckt bok, I lager

Pris: 275 kr + moms

Snabb leverans

"Skrivregler för svenska och engelska. TNC 100" ger dig svar på frågor som t ex när man använder tankestreck, hur man avstavar ord, hur man hanterar förkortningar, vilka tecken som används i internetadresser och vilka beteckningar som står för de vanligaste storheterna och enheterna.

Boken innehåller också en ordlista över de språkvetenskapliga termer som används i boken. Skrivregler är till hjälp till exempel för dig som skriver i ditt arbete eller går en utbildning.


Art nummer: 6549100

Utgivningsår: 2001

Utgivare: Terminologicentrum TNC

ISBN: 9171961003

Antal sidor: 236

Kategori: Ordböcker, handböcker