Lagtextens byggregler 2023-08-01

Bok

450 krexkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Byggreglerna innehåller bland annat alla lagar, förordningar och föreskrifter som ingår i kunskapskravet för en kontrollansvarig enligt 8 § BFS 2011:14, KA 4 med ändringar t.o.m. BFS 2023:2, KA 6.

Observera att Boverkets byggregler BBR senaste version oavkortad finns med.

Sammanställningen har ett omfattande sakordsregister.