skotsel_av_historiska_tradgardar_grasmattor_6039521

Skötsel av historiska trädgårdar. Gräsmattor

Tryckt bok, I lager

Pris: 148 kr + moms

Snabb leverans

Trädgårdar kan - precis som byggnader och föremål - berätta om förfluten tid, traditioner, ideal, ekonomiska förutsättningar, praktiskt arbete och liv.

Vissa trädgårdselement har ägnats mindre uppmärksamhet när det kommer till kulturhistoriska värden. Gräsmattor, grusgångar och klippta häckar.

Skriften handlar om hur man ska tänka vid val av skötselmetod för att ta tillvara kulturhistoriska värden i historiska trädgårdar. Den innehåller dock inte praktiska instruktioner för hur man genomför olika skötselmoment.


Art nummer: 6039621

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

ISBN: 9789172098121

Antal sidor: 36

Kategori: Parker och trädgårdar