Christina Bodin Danielsson

christina_bodin_danielsson_650_800_e

Christina Bodin Danielsson är arkitekt och arbetar som kontorsforskare både vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och vid Arkitekturskolan, KTH men också som praktiserande arkitekt specialiserad på kontor vid Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB, där hon tillämpar forskning.


Forskningen är inriktad på hur arkitektur och fysisk miljö påverkar människor i olika avseenden och har särskilt fokus på hur kontorsmiljöer påverkar brukare och organisationer. Hon har genom sin forskning arbetat utomlands, bland annat i USA, Australien, Sydafrika, Frankrike och Norge.

Lyssna på en intervju med författaren i Vetenskapsradion Forum där hon talaromhur vissa kontorstyper leder till fler arbetsplatskonflikter. Inlaget börjar 14:50 in i programmet.

Titlar av samma författare