Jan Gehls bok ”Byer for mennesker”- nu ger Svensk Byggtjänst ut en översatt utgåva på svenska!

I decennier har den mänskliga dimensionen varit en förbisedd och slumpmässigt behandlad aspekt av stadsplaneringen. En oändlig mängd resurser har lagts på att få plats med den snabbt växande biltrafiken på bekostnad av stadens gemensamma rum.

Arkitekten Jan Gehls bok Städer för människor sammanfattar 50 års forskning, studier och projekt om stadsliv och samspelet mellan arkitektur, staden och människorna. Baserat på exempel från städer runt om i världen förklaras utvecklingen av stadsplanering och det hävdas att stadens liv och människors intresse i städerna bör ha en central plats när städer och byggnader planeras. I bokens sju kapitel presenteras fyra underliggande teman som skapar "levande, trygga, hållbara och hälsosamma städer".

Om 30 år kommer 75 % av alla människor att bo i städer; en oöverträffad stadstillväxt i jordens historia som kan bli katastrofal om den fortgår som idag menar författaren.

Även om det finns stora skillnader mellan kulturer och livsstilar, finns flera gemensamma funktioner som måste respekteras för att planera goda och hållbara städer. Exemplen som ges i boken sträcker sig från Australien i söder till Kanada i norr; från Kina i öster till USA i väst. Bokens lösningsmodeller är universella.

FAKTA

Författare: Jan Gehl
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 274
Mjukband, fyrfärg, rikt illustrerad


Om författaren
Jan Gehl, född 1936. Arkitekt, professor, dr.h.c., grundande partner av Gehl Architects – Urban Quality Consultants.

Gästprofessor och konsultuppdrag
för bland annat universitet i Edinburgh, Oslo, Toronto, Calgary, Melbourne, Perth, Berkeley, San José och Guadalajara samt uppdrag för Köpenhamn, Oslo, Stockholm, London, Melbourne, Sydney, New York och Moskva.
Har tilldelats bland annat Sir Patrick Abercrombie Prize for exemplary contributions to Town Planning, The Key for the City of Sydney och Prins Eugen Medaljen. Hedersmedlem av arkitektföreningarna i Danmark, England, Skottland, Irland, USA och Kanada.

Publikationer
Bland andra Livet mellem husene (Life Between Buildings), Byens rum byens liv (Public Spaces – Public Life), Nye byrum (NewCity Spaces), Det nye byliv (New City Life), Byer for mennesker (Cities for People) och Bylivsstudier.

MyNewsdesk