Arkitekturgurun Jan Gehl föreläser om utmaningar och möjligheter för framtidens städer

Under fem decennier har den danska arkitekten och författaren Jan Gehl studerat samspelet mellan arkitektur, staden och människorna. Den 6 februari 2020 bjuder Svensk Byggtjänst in till en exklusiv föreläsning med Jan Gehl, som baseras på hans bok Byer for Mennesker.

Om 30 år kommer 75 % av alla jordens människor att bo i städer. Denna enorma stadstillväxt tenderar att bli en katastrof om den fortsätter på samma vis som idag menar Jan Gehl. Men genom att utgå från människors intressen när vi planerar städer, kan levande, trygga, hållbara och hälsosamma städer utvecklas, slår han fast.

Däremot kan vi inte passivt vänta på att framtida teknikutveckling ska lösa alla problem. Jan Gehl menar att vi redan idag har de modeller som krävs för att åstadkomma goda städer, som både är billiga, enkla och användbara världen över. Det är bara att sätta igång.

I boken Byer for Mennesker – som nu finns i svensk översättning av Svensk Byggtjänst – tas exempel upp från hela världen. Här sammanfattas 50 års forskning, studier och projekt om stadsliv och samspelet mellan människorna och bebyggelsen.

Internationella uppdrag

Jan Gehl, idag 83 år, har varit verksam som arkitekt sedan 1960-talet och startade år 2000 arkitektbyrån Gehl Architects som haft flera internationella uppdrag, bland andra i Sydney, London och New York.

I början av 1960-talet tog han initiativ till gågatan Ströget i Köpenhamn, där han ville bevisa sin teori om människans beteende i det offentliga rummet. Resultatet blev positivt. Gehls bok Life between buildings som kom ut 1971 blev mycket inflytelserik och här utvecklar han sina teorier om hur stadsplanering och arkitektur påverkar det offentliga livet.

Han har konsekvent hävdat att det är den enskilda människans behov och hennes upplevelse av stadsrummet, oberoende av kultur, geografi och klimat, som gör städer attraktiva och levande.

Den 6 februari 2020 håller Jan Gehl en exklusiv föreläsning i Stockholm. Presentationen inleds av Stockholms stads tidigare stadsbyggnadsdirektör Ingela Lindh, numera styrelseordförande för Svensk Byggtjänst


Anmäl er här!

MyNewsdesk